LĐLĐ tỉnh Phú Thọ làm cụm trưởng thi đua 7 tỉnh phía bắc

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018 cho LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018 cho LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018 cho LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn.
Lên top