LĐLĐ tỉnh Phú Thọ gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập Công đoàn VN

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình.
Lên top