LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Báo cáo kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam

Một tiết mục văn nghệ trong buổi giao lưu.
Một tiết mục văn nghệ trong buổi giao lưu.
Một tiết mục văn nghệ trong buổi giao lưu.
Lên top