Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận: Tổ chức các lớp tuyên truyền về biển đảo cho cán bộng công đoàn các cấp