Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận: Hỗ trợ xây mới 4 nhà “Mái ấm công đoàn”