LĐLĐ tỉnh Ninh Bình yêu cầu thanh toán tiền nợ BHXH cho người lao động

Gần 100 CNLĐ Cty LB tập trung trước cổng Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình để "cầu cứu" vì doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động trong thời gian dài. Ảnh: NT
Gần 100 CNLĐ Cty LB tập trung trước cổng Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình để "cầu cứu" vì doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động trong thời gian dài. Ảnh: NT
Gần 100 CNLĐ Cty LB tập trung trước cổng Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình để "cầu cứu" vì doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động trong thời gian dài. Ảnh: NT
Lên top