LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Lên top