LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn"

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Văn Khởi. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Văn Khởi. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Văn Khởi. Ảnh: NT
Lên top