LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn"

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và CĐ công ty bàn giao nhà cho gia đình chị Von. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và CĐ công ty bàn giao nhà cho gia đình chị Von. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và CĐ công ty bàn giao nhà cho gia đình chị Von. Ảnh: NT
Lên top