LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: NT
Lên top