LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà Mái ấm Công đoàn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Phạm Thị Bùi. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Phạm Thị Bùi. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Phạm Thị Bùi. Ảnh: NT
Lên top