LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính Phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: NT
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính Phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: NT
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính Phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: NT
Lên top