LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng giống cây trồng cho xã nông thôn mới kiểu mẫu

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình làm việc với xã Khánh Cường về một số nội dung liên quan đến xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: NT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình làm việc với xã Khánh Cường về một số nội dung liên quan đến xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: NT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình làm việc với xã Khánh Cường về một số nội dung liên quan đến xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: NT
Lên top