LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai

Các đại biểu dự hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NT
Lên top