LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Các đại biểu tham gia trồng cây. Ảnh: NT
Các đại biểu tham gia trồng cây. Ảnh: NT
Các đại biểu tham gia trồng cây. Ảnh: NT
Lên top