LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Bằng sáng tạo và Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Bằng sáng tạo và Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Bằng sáng tạo và Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NT
Lên top