LĐLĐ tỉnh Ninh Bình lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NT
Lên top