LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NT
Lên top