LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Hơn 2 tỉ đồng thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện