LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ

Đồng chí Lê Đình Việt, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nhài. Ảnh: NT
Đồng chí Lê Đình Việt, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nhài. Ảnh: NT
Đồng chí Lê Đình Việt, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nhài. Ảnh: NT