LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Hỗ trợ kinh phí mổ tim cho con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Lê Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Lê Thị Bích Liên. Ảnh: NT
Đồng chí Lê Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Lê Thị Bích Liên. Ảnh: NT
Đồng chí Lê Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Lê Thị Bích Liên. Ảnh: NT
Lên top