LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Dừng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2021

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình dừng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình dừng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình dừng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT
Lên top