LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG