LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết phối hợp công tác

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và  Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2028. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2028. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2028. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top