LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Công ty TNHH MEDLATEC Nghệ An ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Đại
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Công ty TNHH MEDLATEC Nghệ An ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Đại
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Công ty TNHH MEDLATEC Nghệ An ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Đại
Lên top