LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân”

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An quên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TM
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An quên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TM
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An quên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TM
Lên top