LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Ủng hộ 30 triệu đồng phòng chống COVID-19

Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: HĐ
Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: HĐ
Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: HĐ
Lên top