LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Trao quà cho công nhân trong “Tết gắn kết”

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đại diện nhà tài trợ SABECO trao quà cho công nhân 3 đơn vị trong chương trình “Tết gắn kết”. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đại diện nhà tài trợ SABECO trao quà cho công nhân 3 đơn vị trong chương trình “Tết gắn kết”. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đại diện nhà tài trợ SABECO trao quà cho công nhân 3 đơn vị trong chương trình “Tết gắn kết”. Ảnh: QĐ
Lên top