LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn

Ông Kha Văn Tám-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Ông Kha Văn Tám-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Ông Kha Văn Tám-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Lên top