LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Thành lập mới 38 Công đoàn cơ sở

Lễ ra mắt CĐCS tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh: Phan Trang
Lễ ra mắt CĐCS tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh: Phan Trang
Lễ ra mắt CĐCS tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh: Phan Trang
Lên top