LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Phối hợp với UBND tỉnh chăm lo người lao động

Ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top