LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Đảng ủy, Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh: TT
Đảng ủy, Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh: TT
Đảng ủy, Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh: TT
Lên top