Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Những tấm lòng với con công nhân nghèo