Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN