LĐLĐ tỉnh Nghệ An làm việc với Công ty TNHH LUXSHARE – ICT

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm khu ký túc xá miễn phí dành cho công nhân của Công ty TNHH LUXSHARE – ICT. Ảnh: HY
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm khu ký túc xá miễn phí dành cho công nhân của Công ty TNHH LUXSHARE – ICT. Ảnh: HY
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm khu ký túc xá miễn phí dành cho công nhân của Công ty TNHH LUXSHARE – ICT. Ảnh: HY
Lên top