LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank

Hai đơn vị trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến thoả thuận hợp tác. Ảnh: Thanh Thuỷ
Hai đơn vị trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến thoả thuận hợp tác. Ảnh: Thanh Thuỷ
Hai đơn vị trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến thoả thuận hợp tác. Ảnh: Thanh Thuỷ
Lên top