LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Ảnh: Trần Vân
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Ảnh: Trần Vân
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Ảnh: Trần Vân
Lên top