LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Khảo sát đời sống, việc làm công nhân lao động

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An khảo sát nhà ở công nhân Công ty Luxshare-ICT (Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An). Ảnh: HY
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An khảo sát nhà ở công nhân Công ty Luxshare-ICT (Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An). Ảnh: HY
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An khảo sát nhà ở công nhân Công ty Luxshare-ICT (Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An). Ảnh: HY
Lên top