LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An tiến hành giám sát tại LĐLĐ huyện Đô Lương. Ảnh: NH
Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An tiến hành giám sát tại LĐLĐ huyện Đô Lương. Ảnh: NH
Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An tiến hành giám sát tại LĐLĐ huyện Đô Lương. Ảnh: NH
Lên top