LĐLĐ tỉnh Nghệ An đạt giải nhì cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động 2019

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao giải thưởng cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao giải thưởng cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao giải thưởng cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: TT
Lên top