LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương giám đốc doanh nghiệp vì người lao động

Ảnh: Báo Lao động Nghệ An.
Ảnh: Báo Lao động Nghệ An.
Ảnh: Báo Lao động Nghệ An.
Lên top