LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Bầu bổ sung 8 ủy viên Ban Chấp hành

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng 8 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng 8 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng 8 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top