LĐLĐ tỉnh Nam Định: Tập huấn kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội trong CNLĐ

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Lên top