LĐLĐ tỉnh Nam Định phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CA tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CA tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CA tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
Lên top