LĐLĐ tỉnh Nam Định: Hỗ trợ phẫu thuật tim cho con công nhân lao động

Đại diện LĐLĐ tỉnh Nam Định trao tiền hỗ trợ mổ tim cho CNLĐ có con bị bệnh.
Đại diện LĐLĐ tỉnh Nam Định trao tiền hỗ trợ mổ tim cho CNLĐ có con bị bệnh.
Đại diện LĐLĐ tỉnh Nam Định trao tiền hỗ trợ mổ tim cho CNLĐ có con bị bệnh.
Lên top