LĐLĐ tỉnh Nam Định dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm và báo công đồng chí Nguyễn Đức Thuận.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm và báo công đồng chí Nguyễn Đức Thuận.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm và báo công đồng chí Nguyễn Đức Thuận.
Lên top