LĐLĐ tỉnh Long An về cơ sở tuyên truyền, tư vấn pháp luật

Công nhân, lao động theo dõi nội dung tuyên truyền, tư vấn pháp luật. Ảnh: Đ.Đ
Công nhân, lao động theo dõi nội dung tuyên truyền, tư vấn pháp luật. Ảnh: Đ.Đ
Công nhân, lao động theo dõi nội dung tuyên truyền, tư vấn pháp luật. Ảnh: Đ.Đ
Lên top