LĐLĐ tỉnh Long An: Ủng hộ 800 triệu đồng xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa