LĐLĐ tỉnh Long An trao 100.000 túi “An sinh - ấm tình Công đoàn”

Trao tượng trưng túi "An sinh - Ấm tình Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn tỉnh Long An do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Trao tượng trưng túi "An sinh - Ấm tình Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn tỉnh Long An do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Trao tượng trưng túi "An sinh - Ấm tình Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn tỉnh Long An do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top