LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận hỗ trợ chống dịch COVID-19

Bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Ảnh: K.Q
Bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Ảnh: K.Q
Bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Ảnh: K.Q
Lên top